Trong ba cốc nước dưới đây, cốc a nóng hơn cốc nào và lạnh hơn cốc nào?

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Trong ba cốc nước dưới đây, cốc a nóng hơn cốc nào và lạnh hơn cốc nào?

Trong ba cốc nước dưới đây, cốc a nóng hơn cốc nào và lạnh hơn cốc nào? 

Trả lời:

 

Cốc a nóng hơn cốc c và lạnh hơn cốc b, vì cốc a là cốc nước nguội, cốc b là cốc nước nóng, cốc c là cốc nước đá.

 

Các bài liên quan: - Bài 50: Nóng, lạnh và nhiệt độ