Nhiệt kế ở hình 3 chỉ có bao nhiêu độ?

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Nhiệt kế ở hình 3 chỉ có bao nhiêu độ?

Nhiệt kế ở hình 3 chỉ có bao nhiêu độ?

Trả lời:

Nhiệt kế ở hình 3 chỉ 30 độ C

Các bài liên quan