Nhiệt kế ở hình 3 chỉ có bao nhiêu độ?

Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 50: Nóng, lạnh và nhiệt độ