Trò chơi ô chữ trang 103 SGK Vật lí 8

Bình chọn:
4.1 trên 23 phiếu

Tên chung của những vật liệu dùng để cung cấp nhiệt lượng khi đốt cháy: Nhiên liệu

Trò chơi ô chữ

Hàng ngang

1. Một đặc điểm của chuyển động phân tử: hỗ độn

2. Dạng năng lượng vật nào cũng có: Nhiệt năng

3. Một số hình thức truyền nhiệt: Dẫn nhiệt

4. Số đo phần nhiệt năng tu vào, hay mất đi: Nhiệt lượng

5. Đại lượng có đơn vị là J/kg.K: Nhiệt dung riêng

6. Tên chung của những vật liệu dùng để cung cấp nhiệt lượng khi đốt cháy: Nhiên liệu

7. Tên của một chương trong Vật lí 8: Cơ học

8. Một hình thức truyền nhiệt: Bức xạn nhiệt

Hàng dọc

NHIỆT HỌC

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 29. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu