Mở đầu trang 42 SGK Công nghệ 6 - Cánh Diều


Đề bài

Hãy kể tên những vật dụng được làm bằng vải mà em biết?

Lời giải chi tiết

Những vật dụng được làm bằng vải mà em biết là quần áo, túi xách, giày, chăn, gối..


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu