Hình thành kiến thức 1 mục I trang 43 SGK Công nghệ 6 - Cánh Diều


1. Hãy sắp xếp các Hình 8.1 đến Hình 8.12 để thể hiện mối quan hệ giữa nguồn gốc và sản phẩm 2. Vì sao quần áo mùa hè thường được may bằng vải sợi bông, sợi lanh, sợi tơ tằm?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Hãy sắp xếp các Hình 8.1 đến Hình 8.12 để thể hiện mối quan hệ giữa nguồn gốc và sản phẩm
2. Vì sao quần áo mùa hè thường được may bằng vải sợi bông, sợi lanh, sợi tơ tằm?

Câu 1

1. Hãy sắp xếp các Hình 8.1 đến Hình 8.12 để thể hiện mối quan hệ giữa nguồn gốc và sản phẩm

Lời giải chi tiết:

Hình 8.4. Con tằm - Hình 8.5. Sợi tơ tằm - Hình 8.9. Vải sợi tơ tằm

Hình 8.1. Con cừu – Hình 8.2. Sợi lông cừu – Hình 8.12. Vải sợi lông cừu

Hình 8.7. Cây lanh – Hình 8.8. Sợi lanh 

Hình 8.10. Quả bông – Hình 8.11. Sợi bông


Câu 2

2. Vì sao quần áo mùa hè thường được may bằng vải sợi bông, sợi lanh, sợi tơ tằm?

Phương pháp giải:

Vải sợi bông, sợi lanh, sợi tơ tằm có nguồn gốc từ thực vật và động vật. Các loại vải này đều có đặc điểm mặc thoáng mát, thấm hút mồ hôi, giữ nhiệt tốt, an toàn và thân thiện với môi trường nhưng dễ bị nhàu, khó giặt sạch.


Lời giải chi tiết:

Quần áo mùa hè thường được may bằng vải sợi bông, sợi lanh, sợi tơ tằm vì loại vải này có đặc điểm là thoáng mát, thấm hút mồ hôi, giữ nhiệt tốt, an toàn và thân thiện với môi trường.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu