Bài 4. Sử dụng năng lượng trong gia đình

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết Bài 4: Sử dụng năng lượng trong gia đình SGK Công nghệ 6

Lý thuyết Bài 4: Sử dụng năng lượng trong gia đình SGK Công nghệ 6 Cánh diều đầy đủ, ngắn gọn, hay nhất.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 19 SGK Công nghệ 6

Gia đình em đang sử dụng những loại năng lượng nào?

Xem lời giải

Hình thành kiến thức mục 1 trang 19 SGK Công nghệ 6

Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm trong cho gia đình và xã hội?

Xem lời giải

Luyện tập mục 1 trang 19 SGK Công nghệ 6

Các thiết bị gia dụng nào trong gia đình em có dán nhãn tiết kiệm năng lượng?

Xem lời giải

Vận dụng mục 1 trang 19 SGK Công nghệ 6

Theo em, số lượng * được thể hiện trên nhãn năng lượng Hinh 4.1 (a) gắn trên thiết bị gia dụng có ý nghĩa như thế nào?

Xem lời giải

Hình thành kiến thức mục 2 trang 20 SGK Công nghệ 6

Hãy kể các nguồn năng lượng tải tạo khác mà em biết.

Xem lời giải

Luyện tập mục 2 trang 20 SGK Công nghệ 6

Ở gia đình em, năng lượng mặt trời, gió, nước đã được sử dụng trong những việc gì?

Xem lời giải

Hình thành kiến thức mục 3 trang 20 SGK Công nghệ 6

Vì sao bảo dưỡng thiết bị định kì sẽ tiết kiệm được năng lượng?

Xem lời giải

Vận dụng mục 3 trang 20 SGK Công nghệ 6

Khảo sát một loại thiết bị gia dụng của gia đình theo gợi ý sau: 1. Tên của thiết bị. 2. Loại năng lượng thiết bị sử dụng. 3. Thời gian thiết bị đã được sử dụng 4. Số lần được bảo dưỡng của thiết bị. 5. Có bộ phận nào có dấu hiệu hư hỏng không? 6. Cần làm gì để khắc phục vấn đề trên (nếu có)?

Xem lời giải

Vận dụng mục 4 trang 21 SGK Công nghệ 6

Em cần điều chỉnh lại thói quen nào để tiết kiệm điện cho gia đình?

Xem lời giải