Vận dụng mục 1 trang 19 SGK Công nghệ 6 - Cánh Diều


Đề bài

Theo em, số lượng * được thể hiện trên nhãn năng lượng Hinh 4.1 (a) gắn trên thiết bị gia dụng có ý nghĩa như thế nào?

Lời giải chi tiết

- Nhãn năng lượng so sánh là nhãn được dán cho các sản phẩm lưu thông trên thị trường, thể hiện xếp hạng đánh giá mức hiệu suất năng lượng (từ 1 sao đến 5 sao) và các thông số chi tiết liên quan tới xuất xứ, tiêu chuẩn đánh giá, hiệu suất tiêu thụ điện năng của sản phẩm.

- Nhãn 5 sao được coi có cấp độ tiêu thụ và sử dụng điện năng tiết kiệm nhất trong bảng xếp hạng tiết kiệm điện do Bộ Công Thương công bố, dĩ nhiên các sản phẩm được gắn nhãn 5 sao cũng thường có giá thành cao hơn so với các sản phẩm khác.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu