Bài 3. Ngôi nhà thông minh

Bình chọn:
4.2 trên 33 phiếu
Lý thuyết Bài 3: Ngôi nhà thông minh SGK Công nghệ 6

Lý thuyết Bài 3: Ngôi nhà thông minh SGK Công nghệ 6 Cánh diều đầy đủ, ngắn gọn, hay nhất.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 15 SGK Công nghệ

Em hãy kể tên các thiết bị thông minh mà em biết. Đặc điểm nào thể hiện tính thông minh của các thiết bị ấy?

Xem lời giải

Hình thành kiến thức 1 mục I trang 15 SGK Công nghệ 6

Kể tên một số cách thức điều khiển các thiết bị thông minh mà em biết.

Xem lời giải

Hình thành kiến thức 2 mục I trang 15 SGK Công nghệ 6

1. Quan sát Hình 3.1, kể tên các hệ thống có trong ngôi nhà thông minh 2. Trong ngôi nhà thông thường có các hệ thống này hay không? Nếu có thì chúng có sự khác biệt gì so với trong ngôi nhà thông minh. Cho ví dụ

Xem lời giải

Hình thành kiến thức mục II trang 16 SGK Công nghệ 6

1. Ngôi nhà thông minh có dễ sử dụng với người già và trẻ em hay không? Vì sao? 2. Nêu tên các thiết bị được điều khiển từ xa trong Hình 3.2?

Xem lời giải

Luyện tập mục II trang 16 SGK Công nghệ 6

Hãy kể tên các hoạt động tự động của các hệ thống ngôi nhà thông minh theo bảng 3.1.

Xem lời giải

Hình thành kiến thức 1 mục II trang 17 SGK Công nghệ 6

Hãy quan sát Hình 3.3 và trả lời các câu hỏi sau: 1. Hệ thống an ninh, báo cháy và chữa cháy có thể cảnh báo trong những trường hợp nào? 2. Khi có nguy cơ mất an toàn, hệ thống an nính, bảo chảy và chữa chảy sẽ thông bảo cho chủ nhà bằng cách nào?

Xem lời giải

Hình thành kiến thức 2 mục II trang 17 SGK Công nghệ 6

Hãy quan sát Hình 3.4 và cho biết ngôi nhà thông minh thu nhận năng lượng mặt trời, năng lượng gió bằng thiết bị nào?

Xem lời giải

Luyện tập mục II trang 18 SGK Công nghệ 6

Mô tả trong Bảng 3.2 thể hiện rõ nét đặc điểm nào của ngôi nhà thông minh?

Xem lời giải

Vận dụng mục II trang 18 SGK Công nghệ 6

1. Ngôi nhà của gia đình em đã có một số đặc điểm nào của ngôi nhà thông minh? Hãy nêu các đặc điểm đó? 2. Hãy mô tả về ngôi nhà thông minh mơ ước của em

Xem lời giải