Hình thành kiến thức 2 mục I trang 15 SGK Công nghệ 6 - Cánh Diều


1. Quan sát Hình 3.1, kể tên các hệ thống có trong ngôi nhà thông minh 2. Trong ngôi nhà thông thường có các hệ thống này hay không? Nếu có thì chúng có sự khác biệt gì so với trong ngôi nhà thông minh. Cho ví dụ

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Quan sát Hình 3.1, kể tên các hệ thống có trong ngôi nhà thông minh


2. Trong ngôi nhà thông thường có các hệ thống này hay không? Nếu có thì chúng có sự khác biệt gì so với trong ngôi nhà thông minh. Cho ví dụ

Câu 1

1. Quan sát Hình 3.1, kể tên các hệ thống có trong ngôi nhà thông minh

Phương pháp giải:

Quan sát Hình 3.1. Các hệ thống trong nhà thông minh

Lời giải chi tiết:

Các kệ thống có trong ngôi nhà thông minh ở Hình 3.1 là:

+ Hệ thống chuyển đổi năng lượn

+ Hệ thống chiếu sáng

+ Hệ thống mành rèm

+ Hệ thống an ninh

+ Hệ thống báo động, báo cháy

+ Hệ thống thiết bị Nhiệt

+ Hệ thống thoát nước

+ Hệ thống giải trí

Câu 2

2. Trong ngôi nhà thông thường có các hệ thống này hay không? Nếu có thì chúng có sự khác biệt gì so với trong ngôi nhà thông minh. Cho ví dụ

Lời giải chi tiết:

Trong ngôi nhà thông thường không có các hệ thống này. Nếu có thì chỉ có hệ thống thoát nước, hoặc hệ thông báo cháy.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Ngôi nhà thông minh