Ôn tập chủ đề 4. Đồ dùng điện trong gia đình

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết Bài Ôn tập chủ đề 4: Đồ dùng điện trong gia đình SGK Công nghệ 6

Lý thuyết Bài Ôn tập chủ đề 4: Đồ dùng điện trong gia đình SGK Công nghệ 6 Cánh diều đầy đủ, ngắn gọn, hay nhất.

Xem chi tiết

Hình thành kiến thức mục I trang 81 SGK Công nghệ 6

Em hãy hoàn thành sơ đồ theo mẫu dưới đây?

Xem lời giải

Vận dụng và luyện tập 1 trang 82 SGK Công nghệ 6

Trong gia đình em có những đồ đùng điện nào? Đọc và tìm hiểu ý nghĩa của các thông số kĩ thuật ghi trên những đô đùng điện đó.

Xem lời giải

Vận dụng và luyện tập 2 trang 82 SGK Công nghệ 6

Nguồn điện trong gia đình có điện áp là 220 V. Hãy chọn những đồ dùng điện có thông số kĩ thuật sao cho phù hợp:

Xem lời giải

Vận dụng và luyện tập 3 trang 82 SGK Công nghệ 6

Trả lời các cân hỏi sau: a. Nếu sử đụng đô dùng điện trong gia đình với điện áp thấp hơn điện áp định mức, có thể gây ra hận quả gì? Cho ví dụ. b. Nếu sử dụng đồ dùng điện trong gia đình vượt quá các thông số kĩ thuật, có thể gây ra hậu quả gì? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Vận dụng và luyện tập 4 trang 82 SGK Công nghệ 6

Cần làm gì để sử dụng tốt đồ dùng điện trong gia đình?

Xem lời giải