Vận dụng và luyện tập 3 trang 82 SGK Công nghệ 6 - Cánh Diều


Đề bài

Trả lời các cân hỏi sau:

a. Nếu sử đụng đô dùng điện trong gia đình với điện áp thấp hơn điện áp định mức, có thể gây ra hận quả gì? Cho ví dụ.

b. Nếu sử dụng đồ dùng điện trong gia đình vượt quá các thông số kĩ thuật, có thể gây ra hậu quả gì? Cho ví dụ.

Lời giải chi tiết

a. Nếu sử đụng đồ dùng điện trong gia đình với điện áp thấp hơn điện áp định mức, có thể gây ra hận quả gây cháy thiết bị, hỏng.

Ví dụ chạy hai bếp điện cùng một ổ điện áp thấp hơn điện áp định mức sẽ bị cháy dây điện.

b. Nếu sử dụng đô dùng điện trong gia đình vượt quá các thông số kĩ thuật, có thể gây ra hậu quả do quá tải điện năng có thể gây ra cháy nổ. Thường thông số ghi sẽ yếu hơn sức chịu của nó thực tế.

Ví dụ như sử dụng 550W thì chịu nhiệt được 600 W. Nhưng thực tế khi nhiệt đến560 W có thể gây ra cháy nổ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu