Bài 2. Xây dựng nhà ở

Bình chọn:
4.8 trên 100 phiếu
Lý thuyết Bài 2: Xây dựng nhà ở SGK Công nghệ 6

Lý thuyết Bài 2: Xây dựng nhà ở SGK Công nghệ 6 Cánh diều đầu đủ, ngắn gọn, hay nhất.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 11 SGK Công nghệ 6

Ngôi nhà của gia đình em đã được xây dựng bằng các loại vật liệu nào?

Xem lời giải

Hình thành kiến thức mục I trang 11 SGK Công nghệ 6

1. Hãy quan sát và nêu tên các vật liệu xây dựng nhà ở trong hình 2.1 2. Kể thêm các vật liệu xây dựng nhà ở khác

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Vận dụng mục I trang 11 SGK Công nghệ 6

Kể tên các vật liệu chính để xây dựng nhà ở nông thôn, nhà ở đô thị và nhà ở các khu vực đặc thù.

Xem lời giải

Hình thành kiến thức mục II trang 12 SGK Công nghệ 6

1. Ai là người thiết kế bản vẽ ngôi nhà? 2. Vì sao phải dự tính chi phí xây dựng ngôi nhà?

Xem lời giải

Luyện tập mục II trang 12 SGK Công nghệ 6

Quan sát và gọi tên các công việc trong xây dựng phần thô ở Hình 2.3

Xem lời giải

Vận dụng mục II trang 12 SGK Công nghệ 6

Hãy nêu các bước xây dựng kiểu nhà ở phổ biến tại địa phương em

Xem lời giải

Hình thành kiến thức 1 mục III trang 13 SGK Công nghệ 6

1. Hãy nêu tên các trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân và các thiết bị xây dựng trong Hình 2.4 và hình 2.5 2. Trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân có lợi ích gì cho người lao động?

Xem lời giải

Hình thành kiến thức 2 mục III trang 13 SGK Công nghệ 6

1. Em hãy mô tả đặc điểm của từng loại biển báo trong hình 2.6 2. Em sẽ làm gì và không được làm gì khi gặp các biển báo này?

Xem lời giải

Vận dụng mục III trang 14 SGK Công nghệ 6

Người công nhân A đang đi kiểm tra giàn giáo trước khi thi công mái nhà. Quan sát hình 2.7 và cho biết người công nhân này đã đảm bảo an toàn lao động cho bản thân chưa? Giải thích vì sao?

Xem lời giải