Vận dụng mục I trang 11 SGK Công nghệ 6 - Cánh Diều


Đề bài

Kể tên các vật liệu chính để xây dựng nhà ở nông thôn, nhà ở đô thị và nhà ở các khu vực đặc thù.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vật liệu chính để xây dựng nhà ở gồm có: cát, đá, gạch, ngói, xi măng, gỗ, sơn, kính,… và ở khu vực đặc thù còn có: gỗ, tre, nứa,…

Lời giải chi tiết

Xây dựng nhà ở nông thôn là: cát, đá, xi măng, gạch đỏ, ngói, gỗ, tấm tôn, sơn...

Xây dựng nhà ở thành thị là: gạch đỏ, cát, đá, xi măng, kính, sơn, mái tôn (có hoặc không)

Xây dựng nhà ở các khu vực đặc thù: gỗ, tre, nứa...


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Xây dựng nhà ở