Hình thành kiến thức 2 mục I trang 43 SGK Công nghệ 6 - Cánh Diều


Đề bài

Nguyên liệu ban đầu để sản xuất ra vải sợi hoá học là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vải sợi hóa học gồm 2 loại: Vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp.

- Vải sợi nhân tạo: Nguyên liệu ban đầu như tre, gỗ, nứa, … được hòa tan trong các chất hóa học để tạo thành sợi dệt vải

- Vải sợi tổng hợp: Nguyên liệu ban đầu để tổng hợp chúng là những hợp chất hóa học thu được từ than đá và dầu mỏ


Lời giải chi tiết

Nguyên liệu ban đầu để sản xuất ra vải sợi hoá học là tre, gỗ, nứa, than đá, dầu mỏ,,,Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu