Luyện tập và vận dụng 6 trang 40 SGK Công nghệ 6 - Cánh Diều


Đề bài

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mọi người nên thực hiện một chế độ ăn đa dạng, uống đủ nước và tích cực vận động. Em hiểu điều này như thế nào? Hãy đề xuất biện pháp để nhiều bạn hiểu và thực hiện được khuyến cáo của WHO.

Lời giải chi tiết

- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mọi người nên thực hiện một chế độ ăn đa dạng, uống đủ nước và tích cực vận động. Em hiểu điều này là có chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ chất. 

- Biện pháp để nhiều bạn hiểu và thực hiện được khuyến cáo của WHO: Cho các bạn tìm hiểu về công dụng ăn uống đang và những tác hại nếu không có một đời sống ăn uống lành mạnh.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu