Hình thành kiến thức mục I trang 39 SGK Công nghệ 6 - Cánh Diều


Đề bài

Em hãy hoàn thành sơ đồ theo mẫu dưới đây

Lời giải chi tiết

Bảo quản và chế biến sản phẩm: 

- Thực phẩm và giá trị 

  • Các nhóm thực phẩm và nguồn cung cấp chính

  • Vai trò của các chất dinh dưỡng chính đối với sức khỏe con người

  • Tính toán sơ bộ dinh dưỡng và chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình.

- Bảo quản thực phẩm

  • Vai trò, ý nghĩ bảo quản thực phẩm

  • Một số phương pháp bảo quản thực phẩm

  • Các nguyên tắc bảo quản thực phẩm

- Chế biến thực phẩm

  • Vai trò và ý nghĩa của chế biến thực phẩm

  • Một số phương pháp chế biến thực phẩm

  • Các nguyên tắc chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu