Lý thuyết Bài Ôn tập chủ đề 2: Bảo quản và chế biến thực phẩm SGK Công nghệ 6 - Cánh diều


Lý thuyết Bài Ôn tập chủ đề 2: Bảo quản và chế biến thực phẩm SGK Công nghệ 6 Cánh diều đầy đủ, ngắn gọn, hay nhất.

1.  Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng

- Các nhóm thực phẩm và nguồn cung cấp chính.

- Vai trò của các chất dinh dưỡng đối với sức khỏe con người

- Tính toán sơ bộ dinh dưỡng và chi phí tài chính.

2. Bảo quản thực phẩm 

- Vai trò, ý nghĩa của bảo quản thực phẩm 

- Một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến.

- Các nguyên tắc bảo quản thực phẩm 

3. Chế biến thực phẩm 

- vai trò ý nghĩa của chế biến thực phẩm.

- Một số phương pháp chế biến thực phẩm.

- Các nguyên tắc chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh.

Loigiaihay.com

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu