Luyện tập 4 trang 40 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy sắp xếp các hình ảnh dưới đây theo thứ tự của quy trình chế biến món hành ngâm giấm cho phù hợp.

Luyện tập 4 trang 40 Công nghệ lớp 6


Lời giải chi tiết

Sắp xếp các hình ảnh trên theo thứ tự của quy trình chế biến món hành ngâm:


Tiến trình

Hình

Bước 1

d

Bước 2

c

Bước 3

a

Bước 4

b


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu