Hoạt động 9 trang 55 SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Cánh diều


Đề bài

Trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn, phát huy nghề truyền thống.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em dựa vào hiểu biết và tự liên hệ bản thân để nói lên cảm xúc của mình.

Lời giải chi tiết

-   Nghề truyền thống là một trong những nét văn hóa góp văn làm phong phú bản sắc văn hóa dân tộc, nó đồng hành cùng với thời gian lịch sử dân tộc.

-   Mỗi học sinh đều có trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp mà nghề truyền thống mang lại.

-   Chúng ta cần tuyên truyền, chia sẻ với mọi người xung quanh về nghề truyền thống, sử dụng các sản phẩm của nghề truyền thống, tham gia các lớp học làm sản phẩm truyền thống.

-   Mỗi người cần phải trang bị một thái độ trân trọng, tích cực tìm hiểu về những làng nghề truyền thống.

-   Bên cạnh đó, tuyên truyền và giới thiệu những sản phẩm truyền thống của dân tộc đến bạn bè quốc tế cũng là một việc làm có ý nghĩa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài. Giữ gìn nghề xưa