Bài. Công việc trong gia đình

Bình chọn:
4.7 trên 95 phiếu
Hoạt đông 1 trang 39 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Xử lí tình huống sau: “Tiết kiệm suốt một tháng, em mới đủ tiền để mua một cuốn sách mà em yêu thích. Nhưng các bạn rủ em đi ăn liên hoan vào ngày mai. Số tiền đó không thể đủ để chi tiêu cho cả hai việc. Chia sẻ cách xử lí của em.

Xem lời giải

Hoạt đông 2 trang 39 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Giả định rằng em có 100.000 đồng để chi tiêu trong một tuần, hãy lập kế hoạch chi tiêu hợp lí theo mẫu gợi ý bên. Chia sẻ với bạn về kế hoạch chi tiêu của em.

Xem lời giải

Hoạt đông 3 trang 39 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Thảo luận về cách chi tiêu hợp lí.

Xem lời giải

Hoạt đông 4 trang 40 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Liệt kê những công việc trong gia đình cần phải làm hằng ngày. Xác định những công việc em có thể thực hiện. Lập kế hoạch thực hiện các công việc đó theo gợi ý

Xem lời giải

Hoạt đông 5 trang 40 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Nêu cách giải quyết của em trong mỗi tình huống sau. Thảo luận để có cách giải quyết hợp lí nhất.

Xem lời giải

Hoạt đông 6 trang 40 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Tìm kiếm và chia sẻ một số cách xử lí việc nhà hiệu quả.

Xem lời giải

Các chương, bài khác