Bài. Trường học mới của em

Bình chọn:
4.6 trên 35 phiếu
Hoạt đông 1 trang 6 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Chia sẻ cảm xúc của em khi trở thành học sinh lớp 6 theo gợi ý

Xem lời giải

Hoạt đông 2 trang 6 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Giới thiệu về trường học mới của em theo các gợi ý sau. Chia sẻ những cảm nghĩ, mong muốn về ngôi trường mới.

Xem lời giải

Hoạt đông 3 trang 6 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Chia sẻ những cảm nhận của em về tuần học đầu tiên tại ngôi trường mới. Xây dựng nội quy lớp học.

Xem lời giải

Hoạt đông 4 trang 6 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Tham gia trò chơi Đoán ý đồng đội

Xem lời giải

Hoạt đông 5 trang 7 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Chia sẻ sự hiểu biết của em về các hoạt động của nhà trường theo gợi ý

Xem lời giải

Hoạt đông 6 trang 7 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Đề xuất kế hoạch hoạt động của lớp nhằm tham gia xây dựng truyền thống nhà trường theo gợi ý.

Xem lời giải

Hoạt đông 7 trang 8 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Chia sẻ những trải nghiệm của em khi tham gia các hoạt động ở trường. Xin ý kiến tư vấn của giáo viên để tham gia hoạt động này hiệu quả hơn.

Xem chi tiết