Bài. Giữ gìn cho tương lai

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt đông 1 trang 28 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Bốc thăm theo nhóm để chọn ngẫu nhiên một trong bốn loại thẻ màu dưới đây. Kể tên các truyền thống địa phương thuộc lĩnh vực mà em bốc thăm được. Lựa chọn một truyền thống và nêu đặc điểm nổi bật của truyền thống đó.

Xem lời giải

Hoạt đông 2 trang 29 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Mỗi nhóm giới thiệu về một truyền thống của địa phương theo gợi ý dưới đây. Bình chọn phần giới thiệu sinh động và đầy đủ.

Xem lời giải

Hoạt đông 3 trang 29 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Thi hỏi đáp nhanh về truyền thống quê hương theo gợi ý sau đây

Xem lời giải

Hoạt đông 4 trang 29 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Hãy chia sẻ về những hoạt động của gia đình, dòng họ, thôn, xã, phường,... nơi em sống trong việc góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống của địa phương. Đặt câu hỏi để tìm hiểu thêm về những người đang góp phần giữ gìn truyền thống địa phương.

Xem lời giải

Hoạt đông 5 trang 30 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Tranh luận về sự cần thiết phải giữ gìn, phát huy các truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Xem lời giải

Hoạt đông 6 trang 30 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Thảo luận về vai trò của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Xem lời giải

Hoạt đông 7 trang 30 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Chia sẻ những thông tin em đã thu hoạch được và cảm nhận của em về các truyền thống của địa phương mình.

Xem lời giải

Các chương, bài khác