Bài. Giữ gìn nghề xưa

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt đông 4 trang 54 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Tham gia giao lưu với người làm nghề truyền thống ở địa phương theo gợi ý dưới đây

Xem lời giải

Hoạt đông 1 trang 53 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Trao đổi về các nghề nghiệp khác nhau và giá trị của mỗi nghề trong xã hội. Tranh luận theo chủ đề: Cần tôn trọng mọi nghề trong xã hội.

Xem lời giải

Hoạt đông 2 trang 53 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Thi ghép đúng tên địa danh với sản phẩm nghề truyền thống tương ứng.

Xem lời giải

Hoạt đông 3 trang 54 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Lựa chọn một làng nghề truyền thống đã tìm hiểu để giới thiệu theo các gợi ý.

Xem lời giải

Hoạt đông 5 trang 54 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Tham gia triển lãm tranh, ảnh về nghề truyền thống của địa phương.

Xem lời giải

Hoạt đông 6 trang 54 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Các nhóm thi tìm những câu thơ, bài hát, hò, vè,... nói về các nghề truyền thống của Việt Nam.

Xem lời giải

Hoạt đông 7 trang 55 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Tìm hiểu về sự liên hệ giữa tính cách, hứng thú của bản thân với các nghề truyền thống. Chia sẻ kết quả tìm hiểu về những nghề truyền thống có thể phù hợp với tính cách và hứng thú đó.

Xem lời giải

Hoạt đông 8 trang 55 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Đóng vai người tuyển dụng và người tham gia tuyển dụng cho nghề truyền thống để tìm hiểu về những yêu cầu cơ bản của nghề truyền thống ở địa phương theo gợi ý

Xem lời giải

Hoạt đông 9 trang 55 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn, phát huy nghề truyền thống.

Xem lời giải

Hoạt đông 10 trang 55 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Các nhóm sáng tác thông điệp, hình ảnh biểu trưng để truyền thông, quảng bá cho một nghề truyền thống của Việt Nam. Bình chọn một số thông điệp, hình ảnh biểu trưng ấn tượng nhất.

Xem lời giải