Bài. Việc tốt, lời hay

Bình chọn:
4.5 trên 74 phiếu
Hoạt đông 1 trang 35 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Tìm hiểu cách ứng xử, giao tiếp nơi công cộng qua những lời dạy của ông bà, cha mẹ

Xem lời giải

Hoạt đông 2 trang 35 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Quan sát các bức tranh trong mỗi tình huống dưới đây và đóng vai thể hiện cách ứng xử có văn hóa nơi công cộng. Thảo luận sau đóng vai

Xem lời giải

Hoạt đông 3 trang 36 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Tham gia trò chơi “Tia chớp” thể hiện phản ứng nhanh về ứng xử có văn hóa trong nhà trường

Xem lời giải

Hoạt đông 4 trang 36 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Các nhóm xây dựng Quy tắc ứng xử của lớp, thể hiện bằng hình ảnh, biểu tượng. Bình chọn một bản quy tắc có nội dung đầy đủ, hình ảnh sinh động nhất.

Xem lời giải

Hoạt đông 5 trang 37 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Liệt kê các hành vi ứng xử có văn hóa nơi công cộng theo gợi ý dưới đây. Chia sẻ thẻ màu của mình với các bạn trong nhóm và giữa các nhóm. Nêu nhận xét về nội dung các thẻ màu nói về ứng xử văn hóa nơi công cộng.

Xem lời giải

Hoạt đông 6 trang 37 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Các tổ tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện hành vi ứng xử có văn hóa của tổ mình. Nhận xét, góp ý về kết quả thực hiện của tổ khác.

Xem lời giải

Các chương, bài khác