Bài. Quan tâm đến người thân

Bình chọn:
4 trên 24 phiếu
Hoạt đông 1 trang 41 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Tranh luận về sự cần thiết của việc quan tâm đến người thân.

Xem lời giải

Hoạt đông 2 trang 41 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Nêu cách quan tâm, chăm sóc người thân trong các tình huống sau đây. Chia sẻ cảm xúc khi em chăm sóc người thân và cảm xúc của người thân khi nhận được sự chăm sóc của em.

Xem lời giải

Hoạt đông 3 trang 41 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Quan sát các bức tranh dưới đây để. Mô tả tình huống. Đề xuất cách thể hiện sự quan tâm đến người thân cho mỗi tình huống.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Hoạt đông 4 trang 42 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Chia sẻ kỉ niệm về sự quan tâm của người thân dành cho mình.

Xem lời giải

Hoạt đông 5 trang 42 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Làm các sản phẩm Trao gửi yêu thương Làm các đồ vật đơn giản bằng giấy, bìa, nhựa,... Trao tặng sản phẩm đó cho người thân trong gia đình.

Xem lời giải

Hoạt đông 6 trang 42 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Chia sẻ cảm xúc của bản thân khi tặng các sản phẩm Trao gửi yêu thương cho người thân. Kể về cảm xúc của người thân khi nhận được món quà đó.

Xem lời giải

Hoạt đông 7 trang 43 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Biểu diễn tiết mục văn nghệ về chủ đề Gia đình.

Xem lời giải

Các chương, bài khác