Bài. Trở thành người lớn

Bình chọn:
4.8 trên 108 phiếu
Hoạt đông 1 trang 12 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Em hãy chia sẻ với bạn về những thay đổi của bản thân theo các gợi ý dưới đây. Hãy mô tả bản thân em thông qua ô cửa về bản thân theo gợi ý.

Xem lời giải

Hoạt đông 2 trang 12 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Vẽ bàn tay theo mẫu và điền vào mỗi ngón tay một nội dung sau. Chia sẻ với các bạn điểm tốt và cách khắc phục điểm chưa hài lòng để đạt được mục tiêu của bản thân.

Xem lời giải

Hoạt đông 3 trang 13 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Hãy hình dung khi trở thành người lớn em sẽ là người như thế nào. Em có những điểm tốt nào để thực hiện mong muốn đó. Em có những điểm nào cần điều chỉnh

Xem lời giải

Hoạt đông 4 trang 13 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Lập kế hoạch rèn luyện bản thân, phát huy những điểm mạnh của bản thân để trở thành người mà em mong muốn

Xem lời giải

Hoạt đông 5 trang 13 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Quan sát các bức tranh và cùng thảo luận. Nội dung trong hai bức tranh thể hiện điều gì. Người bạn tốt thường có tính cách gì. Bạn tốt sẽ quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau như thế nào.

Xem lời giải

Hoạt đông 6 trang 14 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Quan sát bức tranh, xây dựng tình huống và thảo luận cách xử lí tình huống phù hợp.

Xem lời giải

Hoạt đông 7 trang 14 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Tìm hiểu về những điểm đáng yêu ở người bạn của em. Chia sẻ với bạn về điểm đáng yêu đó.

Xem lời giải

Các chương, bài khác