Bài. Xây dựng dự án nhân ái

Bình chọn:
4.8 trên 101 phiếu
Hoạt đông 1 trang 25 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Kể lại câu cuyện về lòng nhân ái mà em đã sưu tầm, chứng kiến hoặc là người tham gia. Theo em, các nhân vật trong câu chuyện đã gặp những khoa khăn gì. Lòng nhân ái được thể hiện như thế nào. Em rút ra được điều gì từ những câu chuyện đó.

Xem lời giải

Hoạt đông 2 trang 25 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Vẽ tranh theo chủ đề những tấm lòng nhân ái.

Xem lời giải

Hoạt đông 3 trang 26 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Chia sẻ những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ về lòng nhân ái của con người Việt Nam.

Xem lời giải

Hoạt đông 4 trang 26 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Trao đổi thông tin về những tấm gương vượt khó, vươn lên trong học tập của lớp hoặc của bạn cùng khối, cùng trường. Đề xuất cách thức để hỗ trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Xem lời giải

Hoạt đông 5 trang 26 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Lập kế hoạch cho thiện nguyện của lớp để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn theo gợi ý

Xem lời giải

Hoạt đông 6 trang 27 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Nhóm tình nguyện viên chia sẻ kinh nghiệm tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đặt câu hỏi với nhóm tình nguyện viên.

Xem lời giải

Hoạt đông 7 trang 27 - SGK hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6

Các nhóm chia sẻ tiến độ và kết quả ban đầu của việc thực hiện kế hoạch của kế hoạch thiện nguyện đã lập ở tiết học trước. Trao đổi những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện kế hoạch. Thảo luận: “Em sẽ làm gì nếu muốn vận động người thân hoặc bạn bè cùng tham gia thiện nguyện tại địa phương

Xem lời giải

Các chương, bài khác