Hoạt động 10 trang 55 SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Cánh diều


Đề bài

- Các nhóm sáng tác thông điệp, hình ảnh biểu trưng để truyền thông, quảng bá cho một nghề truyền thống của Việt Nam.

- Bình chọn một số thông điệp, hình ảnh biểu trưng ấn tượng nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em thảo luận cùng các bạn để đưa ra ý tưởng.

Lời giải chi tiết

Quảng bá cho nghề làm tranh dân gian Đông Hồ

- Thông điệp: Tranh Đông Hồ - Màu “dân tộc” vẫn giữ “nét tươi trong”

- Hình ảnh biểu trưng: Một bức tranh dân gian Đông Hồ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài. Giữ gìn nghề xưa