Hoạt động 6 trang 30 SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Cánh diều


Đề bài

Thảo luận về vai trò của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em dựa vào hiểu biết và liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết

+ Thế hệ trẻ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương. Vì thế hệ trẻ là tương lai của đất nước.

+ Chúng ta phải tìm hiểu những truyền thống văn hóa đó, giữ gìn và phát huy những giá trị đó với bạn bè năm châu.

+ Chúng ta cần phải đặt trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống lên hàng đầu. Tích cực trau dồi hiểu biết của mình về những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài. Giữ gìn cho tương lai