Hoạt động 6 trang 17 SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Cánh diều


Mỗi nhóm thiết kế một góc học tập và giới thiệu cho các nhóm khác. Sắp xếp lại góc học tập của em ở nhà cho hợp lí.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Mỗi nhóm thiết kế một góc học tập và giới thiệu cho các nhóm khác.

Phương pháp giải:

Em cùng các bạn thảo luận và hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Thiết kế góc học tập: Thời khoá biểu đính ở đầu bàn học, hộp bút, dưới ngăn bàn là chỗ đựng giấy nháp. Hai ngăn đựng sách giáo khoa, bài tập và vở ghi ở trên.

Câu 2

Sắp xếp lại góc học tập của em ở nhà cho hợp lí.

Phương pháp giải:

Em cùng các bạn thảo luận và hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Em có thể tham khảo hình ảnh sau để sắp xếp góc học tập của mình:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài. Sinh hoạt trong gia đình