Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 41 SGK Toán 7 Tập 2


Đề bài

Tính \(A(5), B(-2)\), với \(A(y)\) và \(B(x)\) là các đa thức nêu trên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Thay \(y=5\) vào biểu thức của \(A(y)\) để tính \(A(5)\)

b) Rút gọn \(B(x)\) sau đó thay \(x=-2\) vào biểu thức của \(B(x)\) để tính \(B(-2)\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

- Ta có : \(A\left( y \right) = 7{y^2} - 3y + \dfrac{1}{2}\)

\(A(5)\) là giá trị của đa thức \(A(y)\) tại \(y = 5\).

\(\eqalign{
& \Rightarrow A\left( 5 \right) = {7.5^2} - 3.5 + {1 \over 2} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 7.25 - 15 + {1 \over 2} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 175 - 15 + {1 \over 2} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 160 + {1 \over 2} = {{321} \over 2} \cr} \)

\(B\left( x \right) = 2{x^5} - 3x + 7{x^3} + 4{x^5} + \dfrac{1}{2}\)

Trước hết, ta rút gọn B :

\(\eqalign{& B\left( x \right) = 2{x^5} - 3x + 7{x^3} + 4{x^5} + {1 \over 2}  \cr & B\left( x \right) = \left( {2{x^5} + 4{x^5}} \right) - 3x + 7{x^3} + {1 \over 2}  \cr & B\left( x \right) = 6{x^5} - 3x + 7{x^3} + {1 \over 2} \cr} \)

\(B(-2)\) là giá trị của đa thức \(B(x)\) tại \(x = -2\).

\(\eqalign{&   B\left( { - 2} \right) = 6.{\left( { - 2} \right)^5} - 3.\left( { - 2} \right) + 7.{\left( { - 2} \right)^3} + {1 \over 2}  \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 6.( - 32) - ( - 6) + 7.( - 8) + {1 \over 2}  \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, =  - 192 + 6 - 56 + {1 \over 2}  \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, =  - \left( {192 - 6 + 56} \right) + {1 \over 2}  \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, =  - 242 + {1 \over 2}  \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {{ - 484} \over 2} + {1 \over 2}  \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {{ - 484 + 1} \over 2}  \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {{ - 483} \over 2} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 37 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.