Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 41 SGK Toán 7 Tập 2


Tìm bậc của đa thức A(y), B(x) nêu trên.

Đề bài

Tìm bậc của các đa thức \(A(y)\), \(B(x)\) nêu trên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.

Lời giải chi tiết

+) Đa thức \(A\left( y \right) = 7{y^2} - 3y + \dfrac{1}{2}\) có các hạng tử \(7y^2\) có bậc 2; \(-3y\) có bậc 1 và \( \dfrac{1}{2}\) có bậc 0 nên bậc cao nhất là 2 hay bậc của đa thức \(A(y)\) là \(2\)

+) Đa thức \(B(x) = 2{x^5} - 3x + 7{x^3} + 4{x^5} +  \dfrac{1}{2}\)\(=6{x^5} - 3x + 7{x^3} + \dfrac{1}{2}\)

Sau khi thu gọn \(B(x)\) có các hạng tử \(6x^5\) có bậc 5; \(-3x\) có bậc 1; \(7x^3\) có bậc 3 và \( \dfrac{1}{2}\) có bậc 0 nên bậc cao nhất là 5 hay bậc của đa thức \(B(x)\) là \(5\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 32 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí