Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 42 SGK Toán 7 Tập 2


Đề bài

Hãy sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến:

\(Q\left( x \right) = 4{x^3} - 2x + 5{x^2} - 2{x^3} + 1 \)\(\,- 2{x^3}\)

\(R(x) =  - {x^2} + 2{x^4} + 2x - 3{x^4} - 10 \)\(\,+ {x^4}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Bước 1: Ta đi rút gọn đa thức.

- Bước 2: Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm của biến.

Lời giải chi tiết

Rút gọn:

\(\eqalign{
& Q\left( x \right) = 4{x^3} - 2x + 5{x^2} - 2{x^3} + 1 - 2{x^3} \cr
& Q\left( x \right) = \left( {4{x^3} - 2{x^3} - 2{x^3}} \right) - 2x + 5{x^2} + 1 \cr
& Q\left( x \right) = - 2x + 5{x^2} + 1 \cr} \)

Sắp xếp các hạng tử của đa thức theo lũy thừa giảm của biến: \(Q\left( x \right) = 5{x^2} - 2x + 1\)

Rút gọn:

\(\eqalign{
& R(x) = - {x^2} + 2{x^4} + 2x - 3{x^4} - 10 + {x^4} \cr
& R(x) = - {x^2} + \left( {2{x^4} - 3{x^4} + {x^4}} \right) + 2x - 10 \cr
& R(x) = - {x^2} + 2x - 10 \cr} \)

Sắp xếp các hạng tử của đa thức theo lũy thừa giảm của biến: \(R(x) =  - {x^2} + 2x - 10\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 40 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.