Bài 40 trang 43 SGK Toán 7 tập 2


Cho đa thức Q(x)

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho đa thức \(Q\left( x \right) = {x^2} + 2{x^4} + 4{x^3}-5{x^6} + 3{x^2}\)\(\,-4x - 1\).

LG a

Sắp xếp các hạng tử của \(Q(x)\) theo lũy thừa giảm của biến.

Phương pháp giải:

Thu gọn đa thức bằng cách nhóm các hạng tử đồng dạng lại rồi thu gọn chúng. Sau đó sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến.

Giải chi tiết:

Ta có \(Q\left( x \right) = {x^2} + 2{x^4} + 4{x^3}-5{x^6} + 3{x^2}\)\(\,-4x - 1\)

Thu gọn \(Q(x)\)

Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến:

\(Q\left( x \right) =  - 5{x^6} + 2{x^4} + 4{x^3} + 4{x^2}\)\(\,-4x - 1\)

LG b

Chỉ ra các hệ số khác \(0\) của \(Q(x)\).

Phương pháp giải:

Xác định các hệ số của các lũy thừa có trong đa thức.

Giải chi tiết:

Hệ số cao nhất là \(-5\)

Hệ số của lũy thừa bậc \(4\) là \(2\)

Hệ số của lũy thừa bậc \(3\) là \(4\)

Hệ số của lũy thừa bậc \(2\) là \(4\)

Hệ số của lũy thừa bậc \(1\) là \(-4\)

Hệ số tự do là \(-1\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 259 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí