Bài 42 trang 43 SGK Toán 7 tập 2


Tính giá trị của đa thức

Đề bài

Tính giá trị của đa thức \(P\left( x \right) = {x^2} - 6x + 9\) tại \(x = 3\) và tại \(x = -3\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Thay giá trị của \(x=3\) và \(x=-3\) vào đa thức \(f(x)\) rồi tính giá trị của đa thức đó.

Lời giải chi tiết

- Thay \(x = 3\) vào biểu thức \(P\left( x \right) = {x^2} - 6x + 9\) ta được:

\(P\left( 3 \right) = {3^2} - 6.3 + 9 = 9 - 18 + 9 = 0\)

Vậy giá trị của đa thức \(P(x)\) tại \(x = 3\) là \(0\).

- Thay \(x = -3\) vào biểu thức \(P\left( x \right) = {x^2} - 6x + 9\), ta được:

\(P\left( { - 3} \right) = {\left( { - 3} \right)^2} - 6.\left( { - 3} \right) + 9\)\(\, = 9 + 18 + 9 = 36\)

 Vậy giá trị của đa thức \(P(x)\) tại \(x = -3\) là \(36\).


Bình chọn:
4.2 trên 266 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí