Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 55 SGK Toán 7 Tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 30 phiếu

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 55 SGK Toán 7 Tập 1. Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là

Đề bài

Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là \(10\) cm3 và \(15\) cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam ? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là \(222,5\,g\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:   \(m = D.V\)

\(D\) không đổi nên \(m\) tỉ lệ thuận với \(V\).

Lời giải chi tiết

Khối lượng của hai thanh tỉ lệ theo hệ số tỉ lệ là: \(\dfrac{{10}}{{15}}\)

Gọi khối lượng hai thanh kim loại lần lượt là: \(x\) và \(y\) (gam)  \((0<x;y<222,5)\)

Do khối lượng và thể tích của vật là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau nên ta có:

\(\eqalign{&   {x \over y} = {{10} \over {15}} \Rightarrow {x \over {10}} = {y \over {15}}\cr&x + y = 222,5  \cr} \)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\dfrac{x}{{10}} = \dfrac{y}{{15}} = \dfrac{{x + y}}{{10 + 15}} = \dfrac{{222,5}}{{25}} = 8,9\)

\( \Rightarrow   x = 8,9 . 10 = 89\) (gam)

\( \Rightarrow       y = 8,9 . 15 = 133,5\) (gam)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 55 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 55 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 55 SGK Toán 7 Tập 1. Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 55 SGK Toán 7 tập 1 Bài 5 trang 55 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 5 trang 55 SGK Toán 7 tập 1. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 55 SGK Toán 7 tập 1 Bài 6 trang 55 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 55 SGK Toán 7 tập 1. Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1 Bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1. Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5 kg dâu. Theo công thức, cứ 2 kg dâu thì cần 3 kg đường.

Xem chi tiết
Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1 Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết = 90 AB=AC=3cm. Sau đó đo các góc B và C.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1 Bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1. Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5 kg dâu. Theo công thức, cứ 2 kg dâu thì cần 3 kg đường.

Xem chi tiết
Bài 25 trang 118 SGK Toán 7 tập 1 Bài 25 trang 118 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 25 trang 118 SGK Toán 7 tập 1. Trên mỗi hình sau có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Xem chi tiết
Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.