Bài 6 trang 55 SGK Toán 7 tập 1


Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam.

Đề bài

Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng \(25\) gam.

a) Giả sử \(x\) mét dây nặng \(y\) gam. Hãy biiểu diễn \(y\) theo \(x\).

b) Cuộn dây dài bao nhiêu mét biết rằng nó nặng \(4,5 kg\)?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đại lượng tỷ lệ thuận \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = kx\),(với \(k\) là một hằng số khác \(0\)), thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Lời giải chi tiết

a) Vì khối lượng của cuộn dây thép tỉ lệ thuận với chiều dài nên \(y = kx\) \((k\ne0)\).

Theo đề bài mỗi mét dây nặng \(25\) gam nên \(x=1\) thì \(y = 25\)

Thay \(x=1\) và \(y = 25\) vào công thức \(y = kx\) ta được \(25 = k.1\) hay \(k = 25\).

Vậy \(y = 25x\)

b) Đổi 4 kg = 4500 g

Vì \(y = 25x\) nên khi \(y =4500\) thì \(x =y:25= 4500: 25 = 180.\)

Vậy cuộn dây dài \(180m\).


Bình chọn:
4.6 trên 411 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí