Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7

Đề bài

Cho tam giác ABC có số đo ba góc A, B, C tỉ lệ với 1, 2, 3. Tính số đo ba góc A, B, C của tam giác.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{e}{f} = \dfrac{{a + c + e}}{{b + d + f}}\)

Lời giải chi tiết

Ta có \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^0}\) (định lý tổng ba góc trong tam giác)

Vì số đo ba góc A, B, C tỉ lệ với 1, 2, 3 nên \({{\widehat A} \over 1} = {{\widehat B} \over 2} = {{\widehat C} \over 3} \) 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\({{\widehat A} \over 1} = {{\widehat B} \over 2} = {{\widehat C} \over 3} = {{\widehat A + \widehat B + \widehat C} \over {1 + 2 + 3}} = {{{{180}^0}} \over 6} = {30^0}\)

Ta tìm được:

\({{\widehat A} \over 1} = {30^0} \Rightarrow \widehat A = {30^0};\)

\({{\widehat B} \over 2} = {30^0} \Rightarrow \widehat B = {60^0};\)

\({{\widehat C} \over 3} = {30^0} \Rightarrow \widehat C = {90^0}\)

Vậy \(\widehat A = {30^0};\widehat B = {60^0};\widehat C = {90^0}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí