Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 2- Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 2- Đại số 7

Đề bài

 Hãy chia 1200kg gạo thành bốn phần tỉ lệ với 2, 3, 7, 13 ( đơn vị : kg).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{e}{f} = \dfrac{{a + c + e}}{{b + d + f}}\)

Lời giải chi tiết

Gọi a, b, c, d là khối lượng gạo các phần được chia ra. 

Vì có 1200kg gạo nên \(a + b + c + d = 1200\)

Vì bốn phần tỉ lệ với 2, 3, 7, 13 nên ta có \({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 7} = {d \over {13}}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:   

\({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 7} = {d \over {13}} = {{a + b + c + d} \over {2 + 3 + 7 + 13}} \)\(\,= {{1200} \over {25}} = 48.\)

Vậy \({a \over 2} = 48 \Rightarrow a = 96;\)

      \({b \over 3} = 48 \Rightarrow b = 144;\)

      \({c \over 7} = 48 \Rightarrow c = 336;\)

      \({d \over {13}} = 48 \Rightarrow d = 624\).

Đáp số: 96 (kg); 144 (kg); 336 (kg); 624 (kg).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí