Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7

Đề bài

Cho tam giác có ba cạnh tỉ lệ với 3, 4, 5 và chu vi bằng 36cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau 

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{e}{f} = \dfrac{{a + c + e}}{{b + d + f}}\)

Lời giải chi tiết

Gọi độ dài của tam giác là a, b, c (đơn vị : cm). 

Vì chu vi của tam giác bằng 36cm \( \Rightarrow a + b + c = 36.\)

Tam giác có ba cạnh tỉ lệ với 3, 4, 5 nên \({a \over 3} = {b \over 4} = {c \over 5}\)

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\({a \over 3} = {b \over 4} = {c \over 5} = {{a + b + c} \over {3 + 4 + 5}}\) \(= {{36} \over {12}} = 3\)

\(\Rightarrow {a \over 3} = 3;{b \over 4} = 3;{c \over 5} = 3\)

\( \Rightarrow a = 9cm;\,\,b = 12cm;\,\,c = 15cm.\) 

Vậy độ dài của tam giác là \( 9cm;\,  12cm;\,  15cm\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí