Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7

Đề bài

Số học sinh giỏi ở các khối lớp 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với 1,5; 1,1; 1,3; 1,2. Biết rằng số học sinh giỏi khối 8 nhiều hơn khối 9 là 3 học sinh. Tính số học sinh giỏi ở các khối lớp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Ta có: \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{{a - c}}{{b - d}}\)

Lời giải chi tiết

Gọi a, b, c, d là số học sinh giỏi thứ tự ở các khối 6, 7, 8, 9.

Vì số học sinh giỏi ở các khối lớp 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với 1,5; 1,1; 1,3; 1,2 nên ta có: \({a \over {1,5}} = {b \over {1,1}} = {c \over {1,3}} = {d \over {1,2}}\) 

Vì số học sinh giỏi khối 8 nhiều hơn khối 9 là 3 học sinh nên ta có: \(c-d=3\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\( {a \over {1,5}} = {b \over {1,1}}={c \over {1,3}} = {d \over {1,2}} = {{c - d} \over {1,3 - 1,2}} = {3 \over {0,1}} = 30\)

\( \Rightarrow c = 30.1,3=39\)  và \(d = 1,2.30=36\)

\({a \over {1,5}} = 30 \Rightarrow a = 45;\)

\({b \over {1,1}} = 30 \Rightarrow b = 33.\)

Đáp số: số học sinh giỏi của khối 6, 7, 8, 9 lần lượt là: 45; 33; 39; 36 ( học sinh).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.