Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7

Đề bài

Phân tích số 480 thành tổng ba số và ba số đó tỉ lệ với 2; 3; 5. Tìm ba số đó.

Lời giải chi tiết

Gọi a, b, c là ba số cần tìm sao cho \(a + b + c = 480\)

Ta có: \({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 5} = {{a + b + c} \over {2 + 3 + 5}} = {{480} \over {10}} = 48.\)

Vậy \({a \over 2} = 48 \Rightarrow a = 96;\)

       \({b \over 3} = 48 \Rightarrow b = 144;\)

       \({c \over 5} = 48 \Rightarrow c = 240.\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.