Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 7

Đề bài

Phân tích số 480 thành tổng ba số và ba số đó tỉ lệ với 2; 3; 5. Tìm ba số đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{e}{f} = \dfrac{{a + c + e}}{{b + d + f}}\)

Lời giải chi tiết

Gọi a, b, c là ba số cần tìm sao cho \(a + b + c = 480\)

Vì ba số đó tỉ lệ với 2; 3; 5 nên ta có: \({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 5}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 5} = {{a + b + c} \over {2 + 3 + 5}} = {{480} \over {10}} = 48.\)

Vậy \({a \over 2} = 48 \Rightarrow a = 96;\)

       \({b \over 3} = 48 \Rightarrow b = 144;\)

       \({c \over 5} = 48 \Rightarrow c = 240.\)

Ba số cần tìm là 96, 144, 240.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí