Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1


Biểu diễn các số nguyên: -1; 1; 2 trên trục số.

Đề bài

Biểu diễn các số nguyên: \(-1;1;2\) trên trục số.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Số nguyên \(-1\) được biểu diễn bởi điểm \(A\) nằm bên trái điểm \(0\) và cách điểm \(0\) một đoạn bằng \(1\) đơn vị.

Số nguyên \(1\) được biểu diễn bởi điểm \(B\) nằm bên phải điểm \(0\) và cách điểm \(0\) một đoạn bằng \(1\) đơn vị.

Số nguyên \(2\) được biểu diễn bởi điểm \(C\) nằm bên phải điểm \(0\) và cách điểm \(0\) một đoạn bằng \(2\) đơn vị.

Ta biểu diễn trên trục số như sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 126 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí