Bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 457 phiếu

Giải bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1. Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ

Đề bài

a/ Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ \(\frac{3}{-4}\) : 

      \(\frac{-12}{15} ; \frac{-15}{20}; \frac{24}{-32}; \frac{-20}{28}; \frac{-27}{36}\)       

b/ Biễu diễn số hữu tỉ \(\frac{3}{-4}\) trên trục số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Rút gọn các phân số đã cho để đưa ra đáp án đúng. 

Muốn rút gọn một phân số ta chia cả tử và mẫu cho một ước chung của chúng (Kiến thức Bài 4 chương 3 Toán 6 tập 2 - trang 13).

So sánh phân số: Hai phân số Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 và Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 bằng nhau nếu a.d = b.c (Kiến thức bài 2 chương 3 Toán 6 tập 2 – trang 8).

Lời giải chi tiết

a) Ta có: 

\(\frac{24}{-32} = \frac{24:8}{-32:8} = \frac{3}{-4}\)

\(\frac{-15}{20} = \frac{-15:(-5)}{20:(-5)} = \frac{3}{-4}\)                   

\(\frac{27}{-36} = \frac{-27:(-9)}{36:(-9)} = \frac{3}{-4}\) 

\(\frac{-12}{15} \neq \frac{3}{-4} ; \frac{-20}{28} \neq \frac{3}{-4}\)

Vậy những phân số biểu diễn số hữu tỉ  \(\frac{3}{-4}\) là : \(\frac{-15}{20}; \frac{24}{-32}; \frac{-27}{36}\)

b)  Biểu diễn trên trục số:

Do -3/4 lớn hơn -1 nhưng nhỏ hơn 0 nên khoảng biểu diễn sẽ trong khoảng từ -1 tới 0. Chia khoảng cách từ 0 đến -1 làm 4 phần bằng nhau. Lấy 3 phần từ 0 qua thì được vị trí -3/4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.