Bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1


Đề bài

a/ Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ \(\dfrac{3}{-4}\) : 

      \(\dfrac{-12}{15} ; \dfrac{-15}{20}; \dfrac{24}{-32}; \dfrac{-20}{28}; \dfrac{-27}{36}\)       

b/ Biễu diễn số hữu tỉ \(\dfrac{3}{-4}\) trên trục số.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Rút gọn các phân số đã cho sau đó so sánh phân số rút gọn với \(\dfrac{3}{-4}\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có: 

\(\dfrac{24}{-32} = \dfrac{24:8}{-32:8} = \dfrac{3}{-4}\)

\(\dfrac{-15}{20} = \dfrac{-15:(-5)}{20:(-5)} = \dfrac{3}{-4}\)                   

\(\dfrac{-27}{36} = \dfrac{-27:(-9)}{36:(-9)} = \dfrac{3}{-4}\) 

\(\dfrac{{ - 12}}{{15}}=\dfrac{{ - 12:3}}{{15:3}}  = \dfrac{{ - 4}}{5} \ne \dfrac{3}{{ - 4}}\)

\(\dfrac{{ - 20}}{{28}}=\dfrac{{ - 20:4}}{{28:4}} = \dfrac{{ - 5}}{7} \ne \dfrac{3}{{ - 4}}\)

Vậy những phân số biểu diễn số hữu tỉ  \(\dfrac{3}{-4}\) là : \(\dfrac{-15}{20}; \dfrac{24}{-32}; \dfrac{-27}{36}\)

b)  Biểu diễn trên trục số:

Do \(\dfrac{3}{-4}\) lớn hơn \(-1\) nhưng nhỏ hơn \(0\) nên khoảng biểu diễn sẽ trong khoảng từ \(-1\) tới \(0.\) Chia khoảng cách từ \(0\) đến \(-1\) làm \(4\) phần bằng nhau. Lấy \(3\) phần từ \(0\) qua thì được vị trí \(\dfrac{3}{-4}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 925 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.