Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Điền các kí hiệu N, Z, Q thích hợp vào chỗ chấm (viết tất cả các trường hợp):

a) \(-71 ∈ ...\)                               

b) \(2009 ∈ ...\)                        

c) \({3 \over 4} ∈ ...\)

d) \({{ - 5} \over {87}} ∈...\)                                 

e) \({{ - 125} \over 1} ∈ ...\)                        

Bài 2.  Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số: \({2 \over 5}\)\({{ - 4} \over 5}\);\({7 \over 5}\).

LG bài 1

Phương pháp giải:

Tập hợp số nguyên \(\mathbb Z=\{...;-2;-1;0;1;2;...\}\)

Số hữu tỉ là số có thể viết dưới dạng \(\dfrac{a}{b}\) với \(a, b ∈ \mathbb Z, b \ne 0\) và được kí hiệu là \(\mathbb Q\)

Lời giải chi tiết:

a) \(-71 ∈  Z\); \(-71 ∈ Q \)                    

b) \(2009 ∈ N; 2009 ∈ Z; 2009 ∈ Q\) 

c) \({3 \over 4} ∈ Q\)                                            

d) \({{ - 5} \over {87}}∈ Q\)

e) \({{ - 125} \over 1} ∈ Z; {{ - 125} \over 1} ∈  Q\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và không phụ thuộc vào cách chọn phân số xác định nó.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 149 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí