Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Đề bài

Bài 1: Tìm \(\left| x \right|\) biết:

a) \(x = {{ - 7} \over 3}\)             

b) \(x = {{ - 4} \over { - 3}}\)           

c) \(x = {{10} \over 3}\)               

d) \(x = {1 \over { - 4}}\) 

Bài 2: Tìm x biết:

a) \(\left| x \right|\) =  \({{12} \over {31}}\)           

b) \(\left| x \right|=  0\)          

c) \(\left| x \right|\) = \(\left| {{{ - 5} \over 7}} \right|\)

Bài 3: Cho số hữu tỉ  \(x={{a - 4} \over 5}\), với giá trị nào của a thì:

a) x là số dương?

b) x là số âm?

c) x không là số dương cũng không là số âm?

Lời giải chi tiết

Bài 1:

a) \(x = {{ - 7} \over 3}\)  thì \(\left| x \right| =  {7 \over 3}\).  

b) \(x = {{ - 4} \over { - 3}}= {4 \over 3}\)  thì \(\left| x \right|=  {4 \over 3}\).

c) \(x = {{10} \over 3}\)  thì \(\left| x \right|=  {{10} \over 3}\).  

d) \(x = {1 \over { - 4}}= {{ - 1} \over 4}\)  thì \(\left| x \right| =  {1 \over 4}\).

Bài 2:

a) \(\left| x \right| =  {{12} \over {31}}\) thì \(x = {{12} \over {31}}\) hoặc \(x = {{ - 12} \over {31}}\).

a) \(\left| x \right| = 0\)  thì \(x = 0\).

b) \(\left| x \right| = \left| {{{ - 5} \over 7}} \right|\) \( \Rightarrow \left| x \right|= {5 \over 7}\) thì \(x = {5 \over 7}\) hoặc \({{ - 5} \over 7}\).

Bài 3:

a) Vì \(5 > 0\) nên \(a – 4 > 0  \Rightarrow  a > 4\).

b) Vì \(5 > 0\) nên \(a – 4 < 0  \Rightarrow a < 4\).

c) \(a – 4 = 0  \Rightarrow  a = 4\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài