Tìm hiểu nước trong lọ nở ra hay co lại khi:

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Tìm hiểu nước trong lọ nở ra hay co lại khi:

Tìm hiểu nước trong lọ nở ra hay co lại khi:

+ Đặt lọ nước vào nước nóng (hình 2b).

+ Đặt lọ nước vào nước lạnh (hình 2c).

Trả lời:

Mức nước sau khi đặt lọ vào nước nóng tăng lên, mức nước sau khi đặt lọ vào nước nguội giảm đi so với mực nước đánh dấu ban đầu.

Các bài liên quan: - Bài 51: Nóng, lạnh và nhiệt độ (tiếp theo)