Hãy dự đoán xem, một lúc sau mức độ nóng lạnh của cốc nước và chậu nước có thay đổi không

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Hãy dự đoán xem, một lúc sau mức độ nóng lạnh của cốc nước và chậu nước có thay đổi không

Đặt một cốc nước nóng vào trong một chậu nước. Hãy dự đoán xem, một lúc sau mức độ nóng lạnh của cốc nước và chậu nước có thay đổi không. Nếu có thì thay đổi như thế nào ? Hãy làm thí nghiệm để kiểm tra.

Trả lời:

+ Nhiệt độ của cốc nứơc nóng giảm đi, nhiệt độ của chậu nước tăng lên.

+Mức nóng lạnh của cốc nước và chậu nước thay đổi là do có sự truyền nhiệt từ cốc nước nóng hơn sang chậu nước lạnh.

Các bài liên quan: - Bài 51: Nóng, lạnh và nhiệt độ (tiếp theo)