Tiếng Anh 10 Unit 3 Focus Review 3


1. Choose the odd one out in each group. 2. Complete the sentences with the correct form of the words in capitals. 3. 3.Complete the second sentence using the word in capitals so that it has a similar meaning to the first. Do not change the word in capitals. 4. Choose the correct answer. 5. Read the text and choose the correct answer, A, B or C.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

VOCABULARY AND GRAMMAR (TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP)

 

1. Choose the odd one out in each group.

(Chọn từ khác biệt với các từ còn lại trong mỗi nhóm.)

 

 

1. documentary, soap opera, reality show, episode 

(phim tài liệu, nhạc thính phòng, chương trình thực tế, tập)

 

 

2. biography, fantasy novel, landscape, fairy tale 

(tiểu sử, tiểu thuyết giả tưởng, phong cảnh, truyện cổ tích)

 

 

3. plot, gallery, museum, painting 

(cốt truyện, phòng trưng bày, viện bảo tàng, bức tranh)

 

 

4. storyline, setting, plot, imaginative 

(cốt truyện, bối cảnh, cốt truyện, giàu trí tưởng tượng)

 

 

5. songwriter, photographer, sculptor, character 

(nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà điêu khắc, nhân vật)

 

 

6. entertaining, fascinating, slow-moving, stunning 

(giải trí, hấp dẫn, di chuyển chậm, tuyệt đẹp)

Lời giải chi tiết:

1. episode

2. landscape

3. plot

4. setting

5. sculptor

6. slow-moving

Bài 2

2. Complete the sentences with the correct form of the words in capitals.

(Hoàn thành các câu với dạng đúng của các từ viết hoa.)

1. My favourite _________is Claude Monet. ART

2. Tom Holland played in the _______ Billy Elliot when he was 11. MUSIC

3. Don't take flash photographs of__________in the gallery. PAINT

4. A_________ drama is a film about true events and people from the past. 

5. What's the most ________film you've ever watched? 

6. This animation has a _________plot.

Lời giải chi tiết:

1. My favourite artist is Claude Monet.

(Nghệ sĩ yêu thích của tôi là Claude Monet.) 

2. Tom Holland played in the musical Billy Elliot when he was 11. 

(Tom Holland chơi ở Billy Elliot khi mới 11 tuổi.)

3. Don't take flash photographs of paintings in the gallery. 

(Không chụp ảnh bức tranh trong phòng trưng bày bằng đèn flash.)

4. A historical drama is a film about true events and people from the past. 

(Phim cổ trang là một bộ phim kể về những sự kiện và con người có thật trong quá khứ.)

5. What's the most moving film you've ever watched? 

(Bộ phim cảm động nhất mà bạn từng xem là gì?)

6. This animation has a convincing plot.

(Hoạt hình này có một cốt truyện thuyết phục.)

Bài 3

3. Complete the second sentence using the word in capitals so that it has a similar meaning to the first. Do not change the word in capitals. 

(Hoàn thành câu thứ hai bằng cách sử dụng từ viết hoa sao cho nó có nghĩa tương tự như câu đầu tiên. Không thay đổi dạng của từ viết hoa.)

1. Both TV binge watching and playing video games are addictive. AS 

(Cả việc xem TV và chơi trò chơi điện tử đều gây nghiện.)

TV binge watching _________ playing video games. 

2. My father paid €30 for the ticket but I paid only €5. MUCH 

(Bố tôi đã trả € 30 cho chiếc vé nhưng tôi chỉ trả € 5.)

My father paid ______me for the ticket. 

3. I've never seen a film with such amazing special effects. MOST 

(Tôi chưa bao giờ xem một bộ phim có hiệu ứng đặc biệt tuyệt vời như vậy.)

The film had _________I've ever seen. 

4. The plot in a comedy is not as gripping as the plot in a thriller. THAN 

(Cốt truyện trong một bộ phim hài không hấp dẫn như cốt truyện trong một bộ phim kinh dị.)

The plot in a thriller _______the plot in a comedy 

5. I think painting a landscape is easier than painting a portrait. DIFFICULT 

(Tôi nghĩ vẽ phong cảnh dễ hơn vẽ chân dung.)

I think painting a portrait________painting a landscape.

Lời giải chi tiết:

1. TV binge watching is as additive as playing video games

2. My father paid much than me for the ticket.

3. The film had most amazing special effects I've ever seen.

4. The plot in a thriller is gripper than the plot in a comedy

5. I think painting a portrait is more dificult than painting a landscape. 

Bài 4

USE OF ENGLISH

4. Choose the correct answer. 

(Chọn câu trả lời đúng.)

1. X: We didn't go to the cinema ______.

    Y: Why not? 

 A. yet 

B. since then 

C. last night 

2. X: What a disappointing film! 

    Y: Yes, the plot was  ______.

A. too funny 

B. too complex 

C. too inspiring 

3. X: What do you think about this portrait? 

    Y: The girl looks OK, but the ______ is too dark. 

A. background 

B. centre 

C. foreground 

4. X: Why do the boys in the photo look so  miserable? 

    Y: Because the exhibition is __________ for them. 

A. not interesting enough 

B. too exciting

C. quite entertaining 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. X: Chúng tôi không đi đến rạp chiếu phim ______.

   Y: tại sao không?

2. X : Thật là một bộ phim đáng thất vọng!

   Y : Đúng vậy, cốt truyện thật là _____.

3. X: bạn nghĩ thế nào về bức chân dung này?

    Y : Cô gái trông thật OK, nhưng ______ quá tối

4. X: Tại sao những cậu bé trong tranh nhìn trông khốn khổ vậy?

    Y : Bởi vì buổi triển lãm thật _____ cho chúng.

 

Lời giải chi tiết:

1. C

2. B

3. A

4. A

Bài 5

5. Read the text and choose the correct answer, A, B or C. 

(Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng A,B hoặc C.)

HAVE YOU BEEN TO BRATISLAVA?

If visiting art galleries is 1________for you, in Bratislava, the capital city of Slovakia, you can see attractive art when you walk round the Old Town. Full-sized bronze 2_______ of people show up suddenly at street corners or on benches. They 3________ one of the main tourist attractions in the city. One of the 4_______ popular is the statue of Ignac Lamar, a cheerful old man wearing elegant clothes and holding a hat in his hand. The legend says that Lamar was 5________ poor to visit restaurants or coffee shops, but he always greeted people in the street and kissed ladies hands. It's an 6________ idea to take a photo with the statue and have a great souvenir of your visit to Bratislava. 

1.

A. too expensive

B. not expensive enough

C more expensive

2.

A. sculptors

B. sculptures

C. portraits

3.

A. have become

B. became

C. used to become

4.

A. enough

B. more 

C. most

5.

A. than

B. too

C. enough

6.

A. excellent

B. addictive

C. imaginative

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. A

4. C

5. B

6. A

Bài 6

WRITING

6. As a group, make a mind-map about a film you want to recommend others to watch. Then write a paragraph to describe this film. Present it to the class. 

(Với tư cách là một nhóm, hãy lập sơ đồ tư duy về một bộ phim mà bạn muốn giới thiệu cho những người khác xem. Sau đó, viết một đoạn văn để mô tả bộ phim này. Trình bày trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

The film that I would love to share with my friend is Parasite, a 2019 South Korean black comedy thriller film directed by Bong Joon-ho. The film stars Song Kang-ho, Lee Sunkyun, Cho Yeo-Jeong, Choi Woo-Shik, and Park So-dam. It received widespread critical acclaim and won the Palme d’Or at the 2019 Cannes Film Festival, becoming the first Korean film to receive the award. It was selected as the South Korean entry for the Best International Feature Film at the 92nd Academy Awards. 

I watched this movie in the cinema right on the day it premiered, because I was totally enthralled by the mysterious trailer and the unique name of the movie. The experience at the cinema was also rewarding, with a giant screen, the super sound system, the darkened atmosphere, and diverse audience reactions.

Well, my sister introduced me to this movie, so I enjoyed it with her. We both share an immense love for film with exotic themes and twisting plots, as these excite our curiosity. As expected, the film left an unforgettable impression on us, and we also recommended it to other friends.

Well, this movie is just beyond our wildest expectations. Parasite inveigles its way into our consciousness. We laughed, at first, at its skewing of reality and the sheer temerity of its main characters. But laughter soon gave way to fright and then to despair, so I want my friend to experience these very special feelings. The parasite is generally gripping and finely crafted, standing up well as Bong’s most mature state-of-the-nation statement since Memories of Murder in 2003. I certainly won’t give away any spoilers here, but suffice it to say that you won’t guess any of the secrets, and once the story goes down the rabbit hole, it stays very dark till the end.

Dịch bài:

Bộ phim mà tôi muốn chia sẻ với bạn tôi là Parasite, một bộ phim kinh dị hài hước đen của Hàn Quốc năm 2019 của đạo diễn Bong Joon-ho. Phim có sự tham gia của Song Kang-ho, Lee Sunkyun, Cho Yeo-Jeong, Choi Woo-Shik và Park So-dam. Phim đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi của giới phê bình và giành giải Palme d’Or tại Liên hoan phim Cannes 2019, trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên nhận được giải thưởng này. Phim đã được chọn là tác phẩm của Hàn Quốc cho Phim truyện quốc tế hay nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 92.

Tôi đã xem bộ phim này tại rạp ngay vào ngày công chiếu, bởi vì tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi đoạn trailer bí ẩn và cái tên độc đáo của bộ phim. Trải nghiệm tại rạp chiếu phim cũng rất bổ ích, với màn hình khổng lồ, hệ thống âm thanh siêu hạng, bầu không khí u ám và phản ứng đa dạng của khán giả.

À, chị gái tôi đã giới thiệu cho tôi bộ phim này, vì vậy tôi đã rất thích nó với cô ấy. Cả hai chúng tôi đều có chung một tình yêu lớn đối với những bộ phim có chủ đề kỳ lạ và những tình tiết ngoằn ngoèo, vì những điều này kích thích sự tò mò của chúng tôi. Đúng như mong đợi, bộ phim đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng chúng tôi, và chúng tôi cũng đã giới thiệu nó cho các bạn khác.

Chà, bộ phim này nằm ngoài sự mong đợi nhất của chúng tôi. Ký sinh trùng xâm nhập vào ý thức của chúng ta. Thoạt đầu, chúng tôi đã bật cười trước sự lệch lạc của thực tế và sự ngoan cường tuyệt đối của các nhân vật chính. Nhưng tiếng cười sớm nhường chỗ cho nỗi sợ hãi và sau đó là sự tuyệt vọng, vì vậy tôi muốn bạn tôi trải qua những cảm giác rất đặc biệt này. Ký sinh trùng nói chung là nắm bắt và được chế tạo tinh xảo, phù hợp với tuyên bố trạng thái trưởng thành nhất của Bong kể từ Memories of Murder năm 2003. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ phá hoại nào ở đây, nhưng đủ để nói rằng bạn đã thắng không đoán được bất kỳ bí mật nào, và một khi câu chuyện đi xuống lỗ thỏ, nó sẽ rất tối cho đến cuối.


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3.8 Speaking

  1. Look at the photos and discuss the questions. 2. Complete sentences 1-3 in as many ways as possible with the adjectives in the box. Some adjectives can be used more than once. 3. Listen to a description and decide which photo it describes. Explain your decision. Complete the description with words and phrases in the SPEAKING FOCUS. Then listen again and check. 5. Work in pairs. Student A, describe Photo A. Student B, describe Photo B. Use the SPEAKING FOCUS to help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3.7 Writing

  1. Work in pairs. What is the best or worst film you've ever seen? 2. Read Trâm Anh's description of the film Coco again. Tick (V) if she mentions the following things. 3. Complete the WRITING FOCUS below. 4. Write a paragraph (120–150 words) to describe your favourite film. You can use the writing in Exercise 2 as a sample.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3.6 Use of English

  1. Listen to two conversations. Match conversations 1-2 with photos A-B. 2. Listen again and choose the correct words. 3. Complete the sentences with too or not enough and the adjectives in brackets. Are any of the sentences true for you? 4. USE OF ENGLISH Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. 5. Talk about one singer you know. Use enough and too.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3.5 Grammar

  1.Read about The BRIT School in London. What do Leona Lewis and Adele have in common? 2.Choose the correct time expressions and write them in the correct place in the sentences. 3.Complete the text with Present Perfect or Past Simple forms of the verbs in brackets. 4. Read 6 Cultural Things to Do Before You Are 18. Write one sentence with already and one with yet. Which sentences are true for you? Then share with your partner.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3.4 Reading

  Read about the special superpowers of film superheroes. Answer the questions. 2. Read the article about superhero films and choose the best title. 3. Read the article again. Match questions 1-4 with paragraphs A-C that answer the questions. There is one extra question. 4. Match the words in blue in the article with the definitions. 5. In pairs. Talk about your favourite superheroes and how they solve their problems.

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí