Thi kể tên một số vi-ta-min và chất khoáng có trong thức ăn mà bạn biết

Bình chọn:
3.9 trên 15 phiếu

Thi kể tên một số vi-ta-min và chất khoáng có trong thức ăn mà bạn biết.

Thi kể tên một số vi-ta-min và chất khoáng có trong thức ăn mà bạn biết.

Trả lời:

Một số vi-ta-min và chất khoáng có trong thức ăn:

+Vi-ta-min: A, B, C, D.

+Chất khoáng can-xi, sắt, phốt pho, …

Các bài liên quan: - Bài 6: Vai trò của vitamin, chất khoáng và chất xơ